Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината
Възстановената връзка между две клетки.

Възстановената връзка между две клетки.

Ремонт на акумулатор

Акумулаторът бе на 2 години, 12V, 7,2 Ah. Напрежението на клемите му бе 13,6 V. Когато, обаче, се включи товар, напрежението пада на 0V. Зарежда се с много малък ток.
Това е типичен пример за здрави клетки, но влошена връзка между клетките. Тези връзки в един момент корозират и прекъсват електрически работната верига на акумулатора. Това са оловно-киселинни акумулатори, от които нищо няма да се излее и които вместо киселина имат гел. Няма опасност като при старите акумулатори киселината да Ви навреди. Ето как се справих с този проблем.

 • Разлепих капака на акумулатора, за да достигна до отворите на клетките.
 • Махнах гумените тапи на отворите и хартиените филтри.
 • С една лампа установих къде е мястото на влошената връзка. Става лесно. Закачате единия край на лампата на едната клема. Другия край на лампата захващате към някое шило и през отворите на клетките с него опитвате да установите прекъснатия мост. Когато сложите шилото в първия отвор и успеете да го забодете в оловния електрод лампата ще светне много слабо. Като прехвърлите шилото в следващия отвор и го забодете в другия електрод, лампата ще светне малко по-силно. Още по-силно ще светне като измерите и следващата мостова връзка. В един момент на някоя шина лампата няма да светне. Същото можете да направите като включите лампата на другия полюс на акумулатора и започнете в обратен ред на търсите сухата връзка.

  Откриване на прекъсването

  Откриване на прекъсването

 • След като се убедите в мястото на корозиралата мостова връзка направете един разрез с поялник, за да имате достъп до въпросната снадка. Този метод с поялника е малко пушлив, но става най-бързо и не пуска боклуци в клетките, които много трудно се вадят.
 • Сега можете да включите лампата от 12V на клемите на акумулатора и когато ровичкате набедената връзка между клетките лампата трябва да светне. Ако това не се получи, значи не сте уцелили мястото. Обикновено се случва на долната част на снадката.
 • Намирате си едно тънко парче калайдисана ламаринка с което да дублирате повредената електрическа верига. В дадения случай трябваше да я огъна на две места, за да спазя формата.
 • С един 100W поялник внимателно нагрявате ламаринката докато леко потъне в оловото на двата електрода.
 • И сте готови, ако няма друга лоша връзка.

 

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional