Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Царичина. За шифровото писмо

? Вярно ли е предположението, че създавайки земните хора, Вие им давате писменост и точно тя е в основата на кодираните текстове, получени от Елисавета в Царичина?
— Казахме как е възникнал животът на Земята за вашата биосистема. Но за да има обмен на информация, между вас, земните хора, трябва да се осъществява контакт. Този контакт в началото е бил телепатичен и постепенно е закърнял с годините. Затова ние ви подаваме знаците, които определят буквите и тяхното гласово звучене. Ако се върнете назад във времето, тези знаци имат един корен и едно звучене, но постепенно се развиват в своето изписване и звучене. Писмото, което се подава от нас, е шифрово писмо, защото то носи в себе си компилация от много знаци, които – разчленени – носят индивидуалност, по-късно превърнала се в отделни писмени символи, различни за всеки ареал.
Шифровото писмо, от което ние през 1924 година подадохме една част на Мария*, работеща за обществото „Туле”, и след това на Елисавета през 1991 година — туй е именно най-първично писмо, което поставя началото на вашите земни писмености, появили се по различно време. Затуй по повод писаното от Елисавета имаше затруднения и недоверие, защото то е нещо съвсем непознато и ново за езиковедите. Но, който иска да знае, ще открие, че това е древният език, езикът майка за всички езици. Ние подадохме този огромен обем информация тъкмо така, защото няма как иначе да стане, а тя е много важна за вас и съществуването ваше — в началото и в бъдещето.

? Бихте ли обяснили по-подробно връзката между експеримента в Царичина и информацията, получена от контактьорите на Третия райх? В различни документални филми и публикации се срещат рисунки, които много напомнят рисунките в изчезналите тетрадки на Елисавета.
— Информацията, която е получавана [от контактьорите на Третия райх], е част от информацията, която Елисавета получи в Царичина и получава сега. Информацията, трябва да се знае, че се контролира от нас — къде, кога и колко ще се даде. Тогава е подадена само една част като опит за осъществянето на контакт чрез графично писмо и рисунък. Наблюдавано бе как се изпълнява, което е подадено, но бе спрян експеримен­тът, защото бе развито много силно желание за господство над земния свят и за контрол над всичко движещо се и недвижещо се, над всичко земно и неземно. Това ни накара да спрем с експеримента и енергийният човек, който бе използван, ос­тана само като балансьор на енергията, без да може да приема от нас информация, да я трансформира, да я предава словесно и графично, за което бе обвинена в шарлатанство. Трудно бе да успеем да я запазим и затуй дълго време не сме правили опи­ти за нов експеримент. До 1990 година в Царичина.


  • Мария Орсич (Орсик, Оршич), р. 31.10.1895, изчезва през март 1945 г. В оскъдна­та информация за нея тя е представена като известен и близък до Хитлер меди­ум, ярка фигура на т.нар. „езотеричен нацизъм“ и лидер на обществото „Врил“ (богоподобни), През 20-те години на 20 век поддържа тесни работни контакти с езотеричното общество „Туле“.Мария Орсич

    Мария и сьмишленичките й са образец на женска­та красота, носят изключително дългите си коси вързани на конска опашка. Интересуват се от извънземния разум. От съществуването на други светове и техните високи технологии се интересува и Адолф Хитлер, с когото тя контактува тясно. Мария О. твърди, че телепатично получава сведения от хуманоида Шуми, жител на звездната система Алдебаран от съзвездието Телец. Изписва получаваната информация на два езика: на шифъра на тамплиерите и на неразбираема пис­меност, която учени свързват с езика на древната шумерска цивилизация. Мария О. получава техническа информация за конструиране на „кръгъл летателен апарат“, обсъждана на секретни срещи с Хитлер, Химлер и проф. Шуман от Техническия университет в Мюнхен. Смята се, че са построени 15 прототипа на НЛО и че точно с такъв тя, заедно с годеника и цялата си група от последователи, изчезва безследно през 1945. По някои данни един от прототипите е тестван успешно в края на 1944 г. Последното й послание, разпратено през март 1945 до членовете на „Туле“, е: „Никой не остана тук.“ Тъй като цялата дейност на кръго­вете „Туле“ и „Врил“ е забулена в мистерия, учените не проявяват (поне явен) интерес към тях от страх да не компрометират научната си кариера. (б. а.)


? Бихте ли разказали по-подробно защо информацията, която Елисавета е получавала от Вас в Царичина, е трябвало да бъде предавана чрез различни изразни средства: йероглифи, на български и старогръцки, чрез рисунки, схеми, формули, чертежи, стихове, ноти, както и съчетаване на рисунки с йероглифи, формули и нотно писмо? Защо (ако е вярно) тетрадките на Ели са изнесени от България?
— Туй, най-напред казано, показа нашата разноликост, по­знание, желание за помощ голяма от нас към вас. Неразбира­емият текст от странно писмо бе, за да се подаде информа­ция за нови технологии, която Елисавета изписваше бързо, защото инак тя нямаше как да приеме толкова много и разно­образна информация. За да я запазим като тяло и мозък нор­мално функциониращ, ние подавахме информацията по този начин — от една страна, вие да я получите, от друга — да не бъде унищожен нашият земен представител. Ние знаехме доб­ре, че тази информация ще бъде много любопитна за хората и затуй тя ще бъде отнета от тези, на които бе дадена, за да може по нея да се работи. Сега вече започват да излиза доста обработени [разчетени] материали, но всичко се държи в пълна тайна и под забрана за обявяване, защото [лицата, поръчали разчитането] не са още готови да говорят откри­то, а и да не бъде открадната вече получената информация.
Да, писмото е шифрово. В него са използвани знаци от различ­ни писмености, много формули, цифри и още други неща, за­щото тъй най-лесно се създава трудноразчитащ се шифър.
Текстовете, които изписа Елисавета, казахме, са за използ­ването на нови технологии, чрез които да се спре самоунищожението на планета ви. За нас е по-важно да бъдат направени тези иововъведения, отколкото да стоят затворени в някое дървено чекмедже. Не е важно кой ще ги извърши. За нас е важно да се направят. Естествено е, че ще се изпълнят от икономически силни държави, защото вашата не може да осъществи продължението на проекта ни. Тя бе началото, а други са продължението.

? Помагате ли на тези, които работят над разчитането на текстовете?
— Щом е шифър, значи трябва да се потруди всеки, който притежава писмото. Ако то трябваше да бъде прочетено веднага, щеше да бъде дадено на един съвременен език. Но щом е подадено така, значи трябва да се обмисли добре и да се създаде система или програма за разчитането. Има много важна информация, която не може да се покаже и даде лесно. Всяка важна информация се кодира и пази дълбоко, за да не попадне в непосветени ръце. Колко древни и важни писмени документи се пазят в тайни библиотеки и сейфове именно с тази цел. Колко много експедиции се правят с тази цел. Тъй, че нашето писмо сме го подали и наблюдаваме как върви прочитът. Ма­кар полека, стъпка по стъпка, но работата върви и това ще запази планетата ви и галактическото пространство.

? Кой се страхува от информацията и защо толкова ревностно я крие?
— Не питайте кой се страхува от информацията, а кой иска информацията? Тя е, казахме много пъти вече, новатор­ство, което помага да се върви напред в технологичното ви развитие, без да се унищожават ресурсите на планетата ви – вода, гори, петрол. Тези ресурси поддържат планетата ви и не трябва да се изчерпват. Може да се използват много тех­нологии, чрез които вие да живеете нормално и в удобства, без да се погубвате и самоунищожавате. Ето това е, което сме подавали в текстовете на Елисавета. Така че няма хора [които] да се страхуват, а [такива] да се надпреварват кой да притежава информацията. Ще кажем, че се страхуват те­зи обикновени хора, които са неуки, незнаещи, неразбиращи, нежелаещи да знаят нещо повече извън собственото си ма­териално, земно Аз. Това е.

? Каква информация е закодирана в знаците и рисунките, анализирани от специалист-биолог?
— Туй, което е подадено на Елисавета, е начинът, схемата, по която е създаден земният индивид. Както казахме, взет е биоматериал от Земята и на тази основа, в определена среда-симулатор на Фаетон, е създаден земният човек. Дадена е по­следователността на развитие от клетъчно-органово ниво до целия жив индивид. Подадено е всичко от самото начало, защо­то е важно за вас. Вие вече създавате в извънутробна среда нови индивиди, което е също доказване на възможността да съз­давате живот изкуствено, когато има биологична среда, отго­варяща на вътрешноутробното развитие на ембриона. Ще кажем, че по същия начин са създадени и екземпляри от животинския свят – воден и сух. Това е.

? Има ли разлика в начина, по който ние и вие разбираме човешкия живот, неговата роля и предназначение?
— Вече казахме, че животът на планетата ви има смисъл, за­щото биоенергетиката ваша е потребна за съществаването на планетата ваша, за нейната пулсация, а планетата Земя е част от галактическата структура и тя трябва да сьществува, за да има планетарен синхрон. Вие няма как да го разбе­рете, защото мислите и действате съобразно вашето земно проявление, защото все още нямате контакт с нас и не сте включени към Общия галактически колакториум.
Но ще се опитаме да го обясним просто. Паметта ваша е частица от общата памет, която съществува в космичното пространство, напластена информация, която ви обгражда и в която вие живеете. Тоест паметта на клетката е част от космичната памет за сътворяването и продължаването на индивида човек, а информацията, която този индивид но­си и поради която е различна от другите личност, е част от информацията, която съществува около вас. Тя е многоплас­това, незрима, но много силна като енергия и влияе върху все­ки мозък. Оттуй на каква честота на трептене е настроен мозъкът, зависи човешката същност и изява.
Ако някой още се чуди толкова ли е важна тази планета [Земята] и не може ли без нея, ще кажем пак: „Да, важна е и не може без нея, защото тя е в енергийната верига”. Ако ли та­зи верига се прекъсне, това ще разруши галактическия син­хрон. Ние не можем да го позволим. Планетата ви е толкова важна, колкото и другите подобни планети.
Ние следим този живот [на Земята] да съществува и го правим чрез енергийните хора, които, казахме вече, живеей­ки сред вас, поддържат нормален биобаланс.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional