Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

За енергийните хора.? Как може да се осъществи съвместен проект с Ваше участие?
Моделът е направен. Ние казахме, че всичко, преди да стане при вас, се симулира при нас. Моделът е направен и той ще бъде осъществен скоро, но точното време не може да го изречем, защото от нас казано, може да бъде провалено от Вас. Затова, когато ние преценим, то ще стане така, сякаш изгрява Слънцето. Ще стане тъй естествено и неусетно, без страх и подготовка, че ще може само да бъдете щастливи от тази среща, защото тя ще промени много това, което е сега на Земята. Ние ще осъществим тази среща, за да се избегне голям катаклизъм, който може да наруши енергийната цялост на Земята. В тази подготовка голяма роля играят енергийните хора, които имат много работа, защото струпването на енергия е голямо и те, казахме, с наша помощ постоянно пречистват и неутрализират свръхвибрацията.

? Откъде идва тази напрегната вибрация и разрушителност?
Разрушението идва от силното пренатрупване на негативна енергия, която излъчвате вие, земните хора. Колкото повече материални придобивка имате, колкото повече техно-логично се развивате, толкова повече губите от духовното вътрешно Аз. Засилва се много себичността, а тя е част от негативната енергия, защото „аз” и „искам” са навсякъде около вас и това довежда до напрежение и излъчване на свръхенергия. Тази свръхенергия въздейства на енергийните центрове на земната структура и тя, когато не може да се изчисти чрез частични земетръси, може да доведе до голямо разрушение, но ние използваме енергийните хора да неутрализират тази свръхенергия. Туй е важно, както казах, за нас от галактически мащаб погледнато. В момента работата им е много напрегната, но тази вибрация, която сега се създава, е натрупана от доста време и е дошъл моментът на изчистване и балансиране.
Но не се бойте, защото енергийните хора ще се справят. Туй е заложено и го знаем вече от симулационните екрани.

? В такъв случай имат ли хората свободен избор? Или Космичният интелект направлява свободния избор на хората?
Туй звучи страховито, ако ти смяташ, че ние имаме пълен контрол над живота ваш. Ако беше тъй, всичко щеше да бъде като един съвършен свят на светлина, благоухание, покой и радост. Пълна стерилност. Туй не може да стане и ние не го искаме, защото трябва да има движение, трябва да има различно мислене, да има и диалог, и противоборство, защото тогава има обновяване и развитие. Знайте, че ние не контролираме живота ви, не определяме точно житейския път, по който да вървите. Вие се развивате така, както се сформира вашето физично и ментално тяло съобразно информацията, която носите в себе си; съобразно средата информационно-енергийна, в която живеете, и съобразно структурата и набраздеността на мозъка ваш. Много важно е как са подредени стволовите ви клетки. Всичко туй определя вашия свободен избор на живот, в който вие се движите като слепци. Нищо, че имате очи; не очите ви водят по пътя, а мозъкът и сърцето, които са взаимосвързани. И двата органа са много важни за вашето тяло, без да се взема единият от тях за приоритетен. Приоритет има само за енергийните хора и той се отнася до мозъка, защото чрез него те са в постоянна връзка с нас и те живеят чрез нас. Само в техния случай можем да кажем, че ние определяме живота – единствено на енергийните хора и на никой друг, защото те са важни фигури за нас и вас. Инак, що се касае до всички останали, ние сме само създатели и оттук натам само наблюдаваме, контролираме, поддържаме синхрона на земно ниво.

? Енергийните хора също ли са сътворени като всички останали в симулатор, или се появяват по-късно?
— Всички енергийни хора принадлежат към едно начално семейство, което се е заселило на Земята, но в годините те са се разселили из цялата ви планета, защото е нужно да бъдат на различни възлови енергийни места по нея. Тези хора, пак да кажем, произхождат от един род. Могат да имат различен образ, цвят на кожата, език, но имат един особен общ ген, който ги отличава от останалите и за него вече казахме. Това може да се установи чрез изследване обстойно на тяхната кръв, защото кръвта е носител на информацията за началото на Началото. Няма как да откриете енергийните хора сред вас, защото те по нищо не се отличават от вас и те не афишират, че знаят повече от вас. Те са земни учители на галактическата философия и пазители на галактическата енергия.

? Възможно ли е енергийните хора да бъдат унищожени, убити при земетресение, войни и други катаклизми?
— Първо да кажем как е най-добре да живее енергийният човек. Около него трябва да има „семейство”, както вие го наричате. Да има енергия от неговата земна вибрация, която да внася баланс на чисто земно ниво, инак силата на енергията, която протича постоянно между нас и него, е много голяма и разрушителна. И за да оцелее, той трябва да живее в семейна среда сред хора, които да поддържат неговото земно съществуване.
Енергиен човек умира само след като вече е създал следващия енергиен човек, тоест продължението свое. Вие постоянно питате за природни катаклизми. Боите се от тях, а трябва да ги приемате като нещо нормално, защото вашата планета Земя е жив организъм, който трябва да се чисти по един или друг начин, за да може да продължи да съществува. енергийните хора могат да бъдат на места със земетресения, наводнения и прочее, но не в епицентъра. Те ще бъдат в близост, за да неутрализират силната биоенергетика, която се излъчва в такива моменти, защото страхът тогава с много силен като вибрация и е възможно да се отрази лошо на земното ядро. В такива моменти те като балансьори, не се чувстват физически добре, но то е временно и отминава с наша помощ.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional