Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината
Земята е нашият дом и ние не можем да го сменим.

Земята е нашият дом и ние не можем да го сменим.

? Все пак ситуацията на Земята като цяло е много сложна. Откъде се поражда това напрежение и как се овладява?
— Да, сега е преходен период, в който има нагнетяване на енергийни участъци, които при вас се проявяват като голе­ми човешки конфликти. Но ще кажем, че то е свързано и със самото движение на планетата около оста и. Магнитните вълни влияят върху мозъчната ви дейност и затуй има такова, както вие го наричате, напрежение. То ще отмине и ни­що фатално няма да се случи, защото ние контролираме енер­гийно всяко мисловно поле и там, където има ситуация за изригване [на напрежението], се изпращат силни вълнови им­пулси, които го изчистват. За да си го представите – то е като силен пожар. За да го потушите, първо се грижите да няма разрастване и започвате гасенето отвън навътре, а в епицентъра използвате силен разтвор. Така и ние изпращаме вълнова информация като фуниевиден лъч, който се справя успешно с потушаването на енергийното свръхнапрежение. В такива ситуации ние, казахме вече, не изпращаме в сърцеви­ната на конфликта енергийни хора, защото те ще бъдат унищожени от неговата свръхенергия, която ще протече през тялото им. Те са в близост, за да контролираме мястото и за да не се получи ново напрежение. Тъй те участват във въз­становяването на равновесието на биосистемата, а ние чрез нашите галактични системи за контрол премахваме енергий­ния пожар.

? Защо бе затворен обектът в Царичина? Избран ли бе специален момент за прекратяването на работата?
— Всичко, което се работеше през тези две години, изцяло бе контролирано от нас. Нито за миг работната група не беше оставяна без наше наблюдение и ние следяхме всичко да върви по своя най-правилен и логичен път. Дори ситуациите, в които имаше напрежение, ние ги смекчавахме и оправяхме чрез подаване на информация, която да доведе до избистряне на действията, мислите, желанията на хората, работещи на обекта. Беше нужно да се работи и то се случваше, както бе­ше нужно, и да се спре работата, когато трябваше. И тя бе спряна. Защо? Защото нашето решение бе да се спре на този етап, за да може да се изчистят позициите от двете страни и да се осмисли може ли да продължат да се извършват още съвместни действия. Получи се натрупване на много информация, която трябваше да се обработи от вас като чисто земно тълкувание. Всичко бе запечатано в тайнство, замразено и пазено до мига, в който да се реши да бъде обявено, че такъв контакт — с обща работа между земни хора и космичен интелект, е направен. И че могат да се правят много неща заедно, без да се отричат тези, които са невидими и недосегаеми за чисто земно възприятие.

? В тази връзка, има ли вероятност обектът в Царичина отново да се отвори?
— Ще кажем НЕ, защото което трябваше, то бе направено. Ще кажем пак, че туй бе първият в света експеримент между земен екип и космичен интелект — сборен екип от същества, живеещи извън вашата Галактика. Нашата единствена цел бе да покажем на вас, земните, че съществуваме и че не сме войнствено настроени завоеватели и унищожители, както често ни представяте. Нашата задача, която ние изпълнихме чрез работата в Царичина, бе да се покаже, че можем да работим заедно в една обща кауза за запазване на планетата и на планетарния синхрон. И от всичко натрупано при вас като текстови анализ има положителен резултат. Да, вие не го знаете. Той не се огласява, защото не е взето такова решение. Смята се, че обществото ви не е готово да приеме нашето съществуване, макар да има промяна вече. Знайте, ние смятаме, че вре­мето е напреднало и че трябва да го приемете, защото ние можем да ви бъдем в помощ.
Има едно общество от хора, които искат да владеят, да контролират живота на плане­тата Земя. Да преразпределят всичко и всички, които съществуват на Земята. Тези хора изкуствено сьздават кон­фликти, за да могат чрез тях по-лесно да владеят вас, други­те. Те притежават огромни блага, с които искат да бъдат „владетели на Земята”, но туй е твърде нелепо и не може да доведе до нищо хубаво, а само до разруха и пренатрупване на отрицателна енергия. Затова казваме, че ние можем да по­могнем да се запази планетата ви. Пак ще кажем, че ние мо­жем да помогнем много. Туй е нашето желание.
Ново отваряне на Царичина няма да има. Там ние приключих­ме с нашия планетарен експеримент, който, трябва да се каже, е положителен. Ние сме благодарни на цялата група, която работеше, също и на Генералния щаб на Българската армия, за­щото без него нямаше да успеем да го направим. Искаме хора­та да зачитат работата на офицерите и на Елисавета в тази трудна задача и да се отхвърлят всичките обвинения по те­хен адрес. Първо се замислете кой от всички вас би се посветил и работил за тази кауза при онези твърде тежки условия. И си отговорете, а след туй съдете или корете!

? Бихте ли искали да кажете нещо на хората, участвали в експеримента „Царичина”?
— Странен е твоят въпрос, защото обръщение не можем да правим. Ние работим и вие работите по една обща идея — да бъде доказан произходът на живота на планетата Земя и [този живот] да бъде запазен. Хората, които работиха и поставиха началото, и хората, които работят сега и продължават развитието на това начало, всички те помагат на нас и вас за бъдещото включване на Земята в Галактическия колакториум. Всеки свърши своята работа за нашето общо де­ло и трябва да се каже честно как се потруди екипът, който положи началото с Царичина. И да спрат негативните изказвания, които освен да значат обида, че [техните автори] не са включени, нищо друго не представляват. Нека се отдаде заслужена отплата с добрата дума, че те [работилите на обекта] са едни от пионерите, както по земному се изразявате, в започването на нов път за общуване с нас. Този път остави трайни следи, пробуди мисленето, анализирането, при­емането, споровете по въпроса съществуваме ли ние. Можем ли да работим заедно и как? Дошъл ли е моментът на видим [от всички] контакт? Едни ли сте във вселената, или не? Има ли други, много ли са и какви са те? Хиляди въпроси, които поставиха началото за много отговори.
И ето, ние сме тук, с вас, и отговаряме и ще отговаряме, за да бъдем заедно. Нека бъдем заедно! Срещата ни наближава.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional