Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Физиогномика

Учителят Петър ДъновЧовек е една малка вселена. Учителят Сократ

Познай себе си. Сократ

. . . Лицето е израз на човешката душа и нейното съ­държание като ум и сърце. Лицето е капиталът на чо­века, който е в обръщение. В човешката глава и лице са съсредоточени сетивата чрез сетивните органи. От своя страна сетивните органи са изразени посредством линии и цветове, за които предварително трябва да имаме специални познания.

Изучаването на лицето не е самоцел. То не бива да става користно и насочено единствено срещу другите.

. . . Линиите като строителен материал са два вида: прави и криви. По отношение на пространството правите линии са три вида: вертикални, хоризонтални и наклонени. Вертикалните линии, където и да са, будят възторг, радост, оптимизъм. Те се стремят нагоре към Бога. Наклонените линии са динамични. Изразяват движение. Те са преход от хоризонталното към вертикалното състояние или обратно. Хоризонталните изглеждат спокойни и тихи.
. . . Вертикалната права е с поляризирана посока. Нагоре към Слънцето и Бога, и надолу – към центъра на Земята. Тези две сили работят навсякъде в живота.
. . . Растението също е вертикално (право), но то още е надолу с главата, храни се от земята.
. . . Същите сили работят и в човека. Те са изразени в шестоъгълника, който представлява два триъгълника, единият от които е с върха нагоре, а другият с върха надолу. Това е т.е. Соломонов знак.
. . . Човек се отличава от животните по три неща: това са носът, брадата и палецът, които липсват при жи­вотните. От животните най-дълъг нос има слонът, който наистина е най-интелигентното същество от животинското царство.
. . . Винаги трябва да имаме предвид, че умът е свързан с правата, а чувствата с кривата линия, ето защо във физическия образ на мъжа преобладават правите, а в жената – кривите. Нейните форми са по-овални. Превъзходството на мъжа е умствено, а на жената – интуитивно. Неслучайно жените екстрасенси, медиуми, ясновидки, и гадателки са повече от мъжете.
. . . Учителят казва, че жената е по-напред в еволюцията си от мъжа, понеже е по-малко окосмена и следователно е по-далеч от животните.
. . . Правата линия е израз на по-голяма воля. Където и да се намира, зад нея стои умът. Кривата линия изразява мекота, отстъпчивост, дипломатичност, тя е израз на чувствата.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional