Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Физиогномика - за устата.Устата

. . . Израз на чувствата са устата. Здравият човек има красива уста и симетрични линии на устните. Тънките устни не са здравословни. Широките и пълни устни са признак на влага в организма, изобилни чувства, сърдечност и доброта. Издадената напред горна устна означава положителен характер и активна натура. Горната устна е свързана с ума, а долната – със сърцето. С горната устна човек мисли, а с долната – чувства.

. . . Широчината на устата трябва да е равна на дължината на носа и ухото. Нормалната големина е от 5 до 7 см. Хората с тънки устни искат да сторят много, но не могат, поради оскъдност и недоимък. Много дебелите устни са на ленивите хора. Гневливите хора имат тънки и стегнати устни. Стиснати устни в права линия означават твърда воля, неотстъпчивост, контрол на ума над чувствата. Красивият човек има повдигнати ъгли на устата. Правилно очертаните устни са положителен знак. Когато горната устна е само една права линия, това означава, че умът на този човек се формира сега. Извитата линия на горната устна показва интензивни мисли и чувства. Трапчинката над горната устна е признак на способност за контрол.. . . Ако долната устна е по-издадена от горната, лицето е пасивно и по-мудно в постъпките си. Горната устна е мъжката – тя дава. Долната е женската – тя взема.

  • Голямата уста означава големи желания и апетити, а и по-големи възможности. Човекът с малка уста обещава много, а изпълнява малко, ако долната устна е завита малко надолу в краищата си, човек има желание да задържи всичко за себе си. Когато долната устна излиза напред, човек обича да го хвалят. Той е тщеславен. Когато краищата на горната устна са из­вити нагоре, това е сигурен белег за весел нрав и оптимизъм. Когато в краищата се появят увиснали на­долу линии, това значи остаряване и песимизъм.
  • Изобщо красивата уста и красивата усмивка са гаранция за благородство и положителна вътрешна природа. Наличието на вдлъбнатина между устата и брадата е също положителен знак. Отсъствието й е свидетелство за несъвършенство и примитивно пове­дение Когато горната устна има красиво извита ли пия, човек мисли повече и после решава.
  • Ако устните се мърдат постоянно – неустойчиви чувства, нестабилна натура.
  • Горната устна предава светлината, а долната възприема топлината.
  • Колкото по-правилно са очертани устните, особено горната, толкова по-добре.
  • Силно червеният цвят е израз на користолюбие.
  • Устните не трябва да бъдат синкави. Радостта усилва кръвообращението и надеждата у човека, а оттам и устните се освежават.
  • Когато линията на горната устна се изправя, това означава, че човек слиза в материалния свят. Ре­шава бързо и бързо действа.

 

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional