Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Носът

. . . Носът е главния център на лицето. „Той заема председателското място“ – Учителят. Колкото той е по-красив и по-добре оформен, толкова човекът е по-съвършена природа, толкова по-силно са развити интелектуалните му способности. Идеалният нос е с права линия.

. . . Горната част на носа е духовна, морална и психическа. Ако тази част е масивна и широка, това означава устойчивост – физическа, морална и психическа. Хлътналата и тясна горна част на носа означава слабо здраве, неустойчивост, липса на самообладание, нерешителност, слаба интелигентност. Ако тази част е силно изпъкнала, това означава доминиране на волята и мисълта. Много изпъкналата горна част означава цинизъм и безсрамие.

. . . Средната част на носа е свързана с умствения свят и логиката. Ако тая част е изпъкнала, това значи излишък от въображение, бърз и схватлив ум без дълбочина. Още – способност, личността да влияе над другите. Значи още – неотстъпчивост, безпардонност. Вдлъбнатата линия има обратно значение. Хората с хлътнали носове са податливи на влияние, отстъпчиви, весели, шеговити. Всяка широка средна част озна­чава възвишени качества на ума и склонност към философия.

. . . Долната част на носа е свързана с животинското начало и низши физически качества. Ако тази част е неоформена, груба и дебела, това е белег за груби желания, лакомия. Изобщо широката долна част на носа говори за силни чувства на физическия свят.

. . . От голямо значение е наклонът на носа. За предпочитане е носът да не стърчи напред, а да е отправен надолу. Тесен и сплескан нос имат сприхавите и нервни хора. Силно изразените ноздри са признак за добре развита дихателна система. Много важен е ъгълът, който се образува между края на носа и горната устна. Ако носът е увиснал и ъгълът е остър, умът се стреми към задоволяване на земни желания и материални придобивки. Ако носът е вирнат и ъгълът е тъп, умът блуждае в пространството без особена последователност и дълбочина на мислите. Такива носове най-често при­тежават веселяците и лекомислените натури.

. . . Правият ъгъл е необходимо условие за мъдър, уравновесен и разсъдлив ум. Прекалено дългият нос е ненормален и често води до страхливост. Много късият нос никога не осигурява сила и дълбочина на мисълта. Няма гениален човек с къс нос. Според Монтен хората, които сумтят непрекъснато, имат заядлив характер. Много острият край на носа почти винаги е свързан с особена чувствителност, язвителен тон, скъперничество и студенина в характера. Четвъртит край на носа имат справедливите, мъдрите, благоразумните, хората, които преценяват всичко около себе си. Лопатестият или сплескан край на носа значи лош вкус, груб характер и примитивност в проявите на ума.

. . . Разстоянието от веждите до края на носа (ноздрите) определя мисълта. Разстоянието от мястото под носа (ноздрите) до средната линия на устата определя чувствата. Разстоянието от устата до края на брадата определя силата на волята. „Ако носът изпъква много навън, интелигентността намалява. Тя зависи от дължината на перпендикуляра, спуснат от челото надолу.“ (Учителят).

. . . Интелигентността е свързана с ъгъла, който се заключава между линиите, спуснати от челото до долния край на носа (при ноздрите) и от там – до ушното отверстие. Гледано в профил, острият ъгъл означава по-голяма близост до животинската глава.

. . . Носът на песимиста е завит надолу. Дългият нос означава щедрост и амбиция. Завитият надолу нос прилича на хищна птица. Човекът с тесен нос мисли повече, а с широкия – чувства повече. С колкото по-широки и отворени ноздри е носът, толкова повече животът се удължава. Колкото по-слабо наклонена е страничната част на носа, толкова по-голям мислител е неговият притежател. Колкото по-отвесна е тази част, толкова по-страхлив и нервен е човекът. Гръцкият нос означава изкуство и вкус. При животните носът е сраснат с горната устна, при човека той е отдалечен от главата, а това означава, че неговият ум е самостоятелен.

. . . Човек трябва да диша винаги през носа, както е предвидила природата. Деца с постоянно отворени уста имат забавено развитие. Лошите духове влизат в човека през устата му (при прозяване) и никога през носа. Същите излизат пак през устата (при кихане).

. . . Човек има възможност да изправи носа си. Избира си един образец и го държи постоянно в съзнанието си с желанието да има такъв нос. Вечер или сутрин го пипа леко и пожелава с думи, на глас, да има красив нос.

  • Хора, които имат сплеснат нос имат условия отвън, но вътрешните им възможности са слаби.
  • Нормален нос, с четвъртита долна част е признак на спокойствие и благоразумие.
  • Малък, вдлъбнат в основата нос, означава оскъдност във всичко.
  • Дълъг нос, широк в основата (горната част) е сигурен белег за висока умствена надареност, оригиналност и устойчивост във всяко отношение.
  • Къс и чип нос – слаба интелигентност, душевна незрялост.
  • Крив нос – изкривена мисъл.
  • Силно заострен връх – много остра мисъл, сприхав и гневлив характер.
  • Когато билото на носа е вълнисто (редуване на изпъкналост с вдлъбване) това обикновено е признак на любопитство и непоследователност в мисли и поведение.
Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional