Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Как да ремонтираме енергоспестяваща лампа

Тези икономични осветителни тела по принцип работят безупречно. Истина е, че повече светят отколкото греят, няма примигвания докато запалят, не смущават други електрически прибори, имат наистина указаната електрическа мощност (лично съм се убедил в това). Друг е въпросът колко е светлинната им мощност. Но, като всяко едно материално нещо и те в един момент могат да ни изненадат. Проявяват различни проблеми и, естествено, причина за това са различни компоненти. Накратко съм изложил най-масовите причинители за неочакваната тъмнина.

  • Лампата не свети. Предпазителят е изгорял и най-вероятно някоя двойка от изправителните диоди е дефектирала. Диодите са обикновено 1N4007 или други на 600V.
  • Лампата не свети. Предпазителят е здрав. Първо проверете изправността на транзисторите. Те са обикновени NPN биполярни транзистори от типа на BUT11A или xx13007. Много е вероятно някой от тях да е станал на жичка. Не забравяйте след подмяната на транзисторите да проверите и прилежащите им резистори от по 1 и 10 ома. Няма случай да е гръмнал транзистор, а двата му резистора да са здрави.
  • Лампата не свети. Предпазителят е здрав. Транзисторите са здрави. Балонът е с изправни нишки. На схемата са означени като LB1 и LB2. Техният импеданс е около 6-8 ома. Потърсете кондензатора, аналогичен на С5 в конкретното схемно решение на Вашата лампа. Това е гвоздеят на програмата! Когато измерите този кондензатор с някакъв капацитетмер ще установите, че от 2,2 nF е станал на пълен изолатор в най-лошият случай. Препоръчвам Ви да го подмените със същия по стойност, но с 1000V работно напрежение, а не 630V.
  • Лампата мига. Предпазителят е здрав. Транзисторите са здрави. Балонът е изправен. Най-вероятната причина за мигането е изсъхнал или раздут електролитен кондензатор означен като GH04 на схемата. Най-често горната част на алуминиевия корпус е раздут, спукан или с протекъл електролит. Можете да го подмените с по-голям капацитет от указаната стойност, но на 400V, стига да се събере в корпуса на лампата.
  • Лампата мига като я разклатите. Предпазителят е здрав. Транзисторите са здрави. Балонът е изправен. В случая най-вероятно става въпрос за обикновена китайска студена спойка. Много внимателно разглобете корпуса и огледайте платката за студени спойки. Не може да няма!
  • Лампата работи само обърната в определено положение. Предпазителят е здрав. Транзисторите са здрави. В случая със сигурност става въпрос за скъсана нишка на лампата. Тези нишки имат малки габарити и дори скъсани могат да правят контакт когато ги обърнете в подходящата позиция. Проблемът се открива лесно – слагате пипалата на мултицет със зумер на едната двойка изводи на лампата и разклащате.
  • Дори да Ви е безвъзвратно повреден балона на енергоспестяващата лампа не я изхвърляйте! Ако свържете четирите извода вместо към повредения балон към луминисцентна тръба Вие ще останете силно изненадан! Тръбата ще блесне почти колкото дроселовите й сестри.  Почти навсякъде у дома съм си сложил различни луминисцентни тръби захранвани от електрониката на енергоспестяващи лампи. Важно е да имате предвид следните особености. Електрониката на енергоспестяващата лампа трябва да е от по-мощен модел – поне 20-23W и повече. Маломощните електроники не издържат на по-голямото натоварване на луминисцентната лампа. Добре е електролитния кондензатор на 400V да е с капацитет поне 10μF и профилактично подменете аналогичния на С5 кондензатор с такъв на по-високо работно напрежение.

Eлектрическа схема на енергоспестяваща лампа Samsung 9916

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional