Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

За тъмната материя и черните дупки

? Искате да кажете, че съвременната наука все още няма технологическите сетива, за да регистрира Тъм­ната материя? -Да.

? Упорито наричаме тази тъмна маса материя, тя раз­личава ли се по някакви свойства от познаваемата за нас материя? -Да.

? Могат ли през нея да преминават космически кора­би? – За това сте ме питали и аз съм ви отговорил.

? От какъв характер е информацията, която се съхра­нява в тази тайнствена материя? – Там се получава наслагване на различна типо­ва информация. Но не може да се говори за съхраня­ване на интелектуална, как да се изразя, на мисловна информация. Не говорим за Акаша. ? Вие казахте, че има разлика в свойствата на тази материя и материята, която ние познаваме. – А коя материя е позната за теб?

? Материята, която наблюдаваме на Земята, все пак е изучена. – Представи си я като колосално количество космична енергия, която е уплътнена и така се съхраня­ва. Принципно това е материална космична сглобка. която по своите свойства най-близко може да бъде оприличена с вакуума.

? Тя се намира във вакуум и сама създава вакуум? -Да.

? Представям си го така, при движението на тези енер­гийни полета в пространството между галактиките се получава мощен вакуум, който засмуква светлината, сгъстява я, забавя я и я превръща в нещо като праматерия, ако мога така да се изразя. -Да.

? Ако живо същество попадне в тази материя ще усети ли въздействие на енергията? – Живо същество? Вакуумът ще го всмуче в себе си и ще го унищожи. Но ако това живо същество се намира в предпазна капсула, то може да премине през Тъмната материя. Самото всмукване обаче притежа­ва огромна сила, това е вътрешно обемно завихряне. което се структурира като две кръгови перпендику­лярни едно на друго движения. Представи си два об­ръча, които са перпендикулярни един на друг и се движат в своето общо пространство.

? След като Тъмната материя няма плътността на Чер­ните дупки, предполагам, че „облаците“, които тя об­разува, имат значителен обем и заемат огромни облас­ти в между галактическото пространство? -Да.

? А има ли тази Тъмна материя някаква връзка с така наречените червейоподобни тунели, за които ни казах­те, че с тяхна помощ може по-бързо и лесно да се пре­минава през пространството и времето? – Да. Силният вакуум и перпендикулярното вът­решно обемно завихряне създават условия простран­ството и времето да добият различни стойности. Но ще повторя, че без предпазна капсула преминаването през тези пространствено-времeви тунели е невъзможно.

? Следователно точно в Тъмната материя се „развиват“ тези необикновени тунели? – Да. Но ако нямаш предпазната капсула, само­то завихрящо движение, което показах, те смила и унищожава.

? От тази Тъмна материя ли се създават елементарните частици, звездите, галактиките? Можем ли да прие­мем, че това е праматерията, от която продължават да се сътворяват светове, такива, каквито можем да ви­дим със сетивата си? -Да.

 

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional