Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

ПреражданеЗа прераждането

? Имам предвид кармичния закон не в един отделен човешки живот, а в този непрестанен цикъл на прераж­дане. Възможно ли е душата да не се реализира, т. е. тя да не достигне съвършенство, някъде този неин искрен стремеж към съвършенство да бъде спрян и прекъснат? – Няма прекъсване. Може да се удължи и утеж­ни процесът на реализация, по прекъсването му е не­възможно.

? А за човечеството – с огромен страх ви питам, въз­можно ли е да бъде прекъснато развитието на човечес­твото? Може би не сме тези, които трябва да получат този отговор, но… – На този етап няма да бъде прекъснато, но дори и да бъде временно прекъснато вашето обновление, това не значи, че то ще се загуби завинаги, то ще търси новата си материя и отново ще започне да се обновява. Защото е нужно материя за обновяване на енергията.

? Възможно ли е човек съзнателно да се промени в по­зитивен план и така да ускори кармичния си път? Въз­можно ли е всеки от нас, родените на тази земя, по някакъв начин да подобри кармичния си път, да ускори своето движение към съвършенство?Да, и това с едно голямо ДА! Ако ти вътрешно осъзнаеш своята потребност да се бориш за съвър­шенството и да правиш добро след добро в повече, отколкото ти е дадено да направиш. Е, това е едно ускоряване, както ти казваш, на твоето кармично съ­вършенство, едно постоянно дирене на знание, но знание в името на доброто, а не опитност в името на злото. ? Основният закон, основният вселенски копнеж, изг­лежда, е любовта. Кое е по-важно, да се обича едно същество или трябва да се обича целият космос, да се обича цялото възможно битие?Обичай всички и от всички обичай един, за­щото, ако обичаш всички и целия космос, в безкрай­ното влиза и този един. А ако обичаш само един, а не обичаш всички, значи, че не обичаш и този един. Ако заключваш себе си или някого в клетка, то не е обич и живот, а човешка смърт.

? Последен въпрос, но този път ще ви помоля да бъдете no-конкретни. Моля ви, дайте на многострадалните хора, които живеят на тази земя, основни практически напътствия, казвам практически напътствия – как трябва да живее човек, за да ускори кармичния си път, за да помогне на кармичния си път? Направете го, както май­ката учи детето си. – НЕ СЕ ВЕЛИЧАЙ! НЕ БЪДИ ГОЛЯМ! БЪДИ ТИ! БЪДИ ЧАСТ ОТ ОБЩОТО! КОГАТО СИ ЧАСТ ОТ ОБЩОТО, ТИ СИ ОБЩОТО. БЪДИ ДОБЪР, ЗАЩОТО, КОГАТО СИ ДОБЪР, ТИ НЯМА ДА ПРИЧИНЯВАШ БОЛКА, А БОЛКАТА Е СТРАДА­НИЕ. БЪДИ ДОБЪР И ОБИЧАЙ ВСИЧКИ, ЗА ДА ТЕ ОБИЧАТ ВСИЧКИ! БЪДИ ТИ, КОЙТО СИ ТАМ ГОРЕ! БЪДИ ТИ, КОЙТО СИ ТУК, НА ЗЕМЯТА! СТРЕМИ СЕ ДА ОТКРИЕШ ИСТИНАТА, СТРЕ­МИ СЕ ДА СЪЗДАДЕШ ИСТИНАТА, СТРЕМИ СЕ ДА РЕАЛИЗИРАШ ИСТИНАТА. ТАКА ТИ ЩЕ ДОСТИГНЕШ СЪВЪРШЕНСТВОТО, КОЕТО Е НУЖНО ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ЗЕМНИЯ РОД, И ТОЙ ЩЕ ПРЕБЪДЕ ОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ.


Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional