Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Тайната в ЦаричинаЗа извънземните, посетили Царичина

? Участват ли елементите, които поемат, в изграждане­то на тяхното тяло?
– Въпросът ти съдържа отговора. Храната с нужна за живот. Тя е горивото на материята.
? Могат ли да използват земни храни?
– Не.
? А ние техни?
– Не.
? След като хуманоидите се хранят, те трябва да притежават и отделителна система.
– Да.
? Дишат ли хуманоидите от НЛО?
– Да.
? Дишането при тях е необходимо за обмяната на ве­ществата, както е при човека?
– Да.
? Атмосферата, в която дишат, е създадена от кисло­род или от други газове?
– Основните съставки на „кръвта“ им са кисло­род и силиций.
? Доколкото си спомням силициевият окис образува всъщност пясък?
– Силицият също е многовалентен елемент като въглерода, от който сте изградени вие, и е способен да образува сложни вериги, сложни химични съеди­нения. Не опростявай нещата!? Вредна ли е земната атмосфера за тях, могат ли ди­ректно да дишат земен въздух?
– Не. Той е отрова за тях. Това е нещото, което е в състояние да ги унищожи, единственото, което може да предизвика тяхната смърт. Вие сте ги вижда­ли винаги защитени от техните много съвършени скафандри. Контактът, който обикновено осъществяват с вас, е телепатичен и от разстояние, те добре владе­ят този начин на комуникация. А телепортацията, която осъществяват, не означава материален пренос в пространството, а е само предаване на енергия-информация с помощта на пространствено-времевия континиум. Посещението им на разкопките в Царичина се е осъществило точно по този начин – физи­чески те са присъствали в предпазно облекло, но са въздействали върху Елисавета и останалите членове на групата телепатично, чрез пространствено-време­вия континиум.

? Как се възпроизвежда организмът им, притежава ли генетична система, генетичен код, които съдържат и запазват информацията за пелия организъм?
– Всяка жива материя притежава своя генезис. Сакрална информация на гена, който “помни” мате­риалната структура, възпроизвежда я точно и я пред­пазва от унищожение.

? Съществува ли при тях подобие на ДНК и на РНК, които са в основата на човешкия генетичен код?
– Този механизъм на генетичен код, на възпро­извеждаща се памет е чисто земен и няма общо с техния генезис. Той се съотнася до вашата материал­на градивна структура. След като се различавате същ­ностно в материята, тогава не можете да имате общо начало.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional