Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Как да се молим?

За молитвата

? Молитвата може да бъде за добро и за зло. И в двата ли случая се изпълнява по начина, по който я подреди човек?
–  Когато тази енергия се наслагва ден след ден, нейни­ят обем и сила също се увеличават ден след ден. И така ти сам получаваш това, което пожелаваш. Не иконата е тази, която ти решава проблема. Ако твоя­та мисъл е чиста и силна и желанието, произнесено чрез теб, се насложи във времето, получава се тъй нареченото пространствено-времево трептение, кое­то ти позволява в своя житейски континиум да пре­създадеш и материализираш своето желание. Наивно е, заблуда е да смяташ, че рисунъкът срещу теб реша­ва твоя проблем. Всъщност ти сам си този, който из­граждаш и визуализираш своето желание. И всеки от вас може да успее, ако си изгради своя словесна система, чрез която ежедневно да повтаря човешката си молба, облечена в еднотипова сричкова нагласа. Така сам ще си помогнеш да реализираш своята мечта.

? Рисунъкът на иконата изразява определен символ. Например ние знаем, че Свети Мина е светецът, който изпълнява желанията.
– Тази опознавателност вие сте я създали, тя е плод на вашето въображение. Я си помисли, има ли разлика между вашите християнски икопописи, сим­волизиращи дадено желание и надеждата за неговото изпълнение, и мистичните символи, които са възп­риети в другите религии. Едно и също е навсякъде. Образът е различен, но желанията и надеждите са едни. Е, тогава питам, може ли Буда, Христос, Аллах да носят едно и също духовно послание, еднаква сим­волика на обещанието, обща светлина и надежда, а молитвите да бъдат различни? Следователно от кого зависи? От молещите се. От жадуваното желание и надеждата, която молещият се иска да бъде транс­формирана и подкрепена от светеца. Вие, хората, сами си изграждате светците. Но те са едни за всички ви и имат общо начало, разбери. Ще повторя: ако ти имаш свое съкровено, значимо желание, дори и да заста­неш под дървото или пред някое случайно цветенце и се молиш всеки ден, ти пак ще осъществиш своето желание, ако изградиш правилно словесната система на своята молба. Думите, изпълнени със сакралност са ключът, който отваря вратата на изпълнението.

? Какво трябва да съдържа една молитва? Необходимо ли е да съдържа разказ на желанието, точно и описа­телно обяснение на това какво желая?
– Не, не можеш в един разказ да постигнеш сак­ралност. Молбата трябва дума по дума, подредени ла­конично, стройно като войници, да излиза от теб. Да се получи ритмично наслагване, както в музиката има гласово надслагване, удар на сричка и дума – това позволява силната вибрация по-бързо да трансфор­мира мисълта и по-ефективно да се постигне реали­зация на желанието. Необходимо е сам да изградиш своя начин на изказ и мисъл. Не да си подвластен на канона, или някой друг да те научи коя дума как да употребиш. Трябва сам да намериш думите, да почувстваш и осъзнаеш вътрешната им енергия, да изградиш целостта на посланието и да го изкажеш словесно чрез устата си или дори само чрез мисълта. Твоя воля.

? Следователно в една молитва енергията на словото, на думите е по-важна, отколкото обяснението на жела­нието. Самият човек, който се моли, трябва да създаде сам формата, ритмиката, вътрешната мисловност на своето желание?
–  Да.

? Посланието трябва да бъде отправено не към опреде­лен светец, а към Бог?
–  Към това, което ти определяш за Бог. Бог може да бъде и майка, и баща, и чудо. Приеми Го според своя духовен опит и вземи от Неговата светлина.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional