Изтегли Adobe Flash player

Атмосферно налягане

Стойността на техническото измерване се получава като към стойността на бара в таблицата се прибави 900. С червено е означена текущата стойност. Останалите са почасови измервания назад във времето за 20 последователни часа.


Температура в кошерите

Барът в червено е измерена температура на околната среда. Следват вътрешните температури за всеки кошер поотделно.


Влажност в кошерите

Барът в червено е измерена влажност на околната среда. Следват стойности на влажността за всеки кошер поотделно.


24-часова статистика на температура и влажност

Почасова статистика на температура и влажност в кошера за всяко едно семейство.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional