Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Гости от Космоса

В първата част на книгата аз – като пряк участник в проекта Царичина представих своята истина за него. Покрай този разказ възникнаха редица въпроси, които са важни както за неговото осмисляне, така и за разбирането на възлови моменти от живота на Земята, определящи неговото минало, настояще и бъдеще. Втората е диалогична: Тук, заедно с моите съмишленици от кръга Дуло задаваме въпроси на Космическите учители – така, както е и в останалите ми книги – и те ни отговарят.

За мнозина е интересно как изглеждам, когато съм в контакт. Хората край мен ми разказват, че често затворя ли очи, за да приема информацията, изражението ми се променяло, сякаш съм прекрачвала в някакво друго измерение. Чертите на лицето ми се изостряли и съм движела съсредоточено главата си, сякаш наблюдавам нещо, което се случва пред мен.

Всъщност е точно така: пътешествайки през времето и пространството аз наистина виждам картини от други времена, в това число и праисторически. Спокойна съм обаче, че никой вече не се плаши от начина, по който изглеждам в такива моменти – просто няма причина.

Стилово тази глава звучи по-различно, на места странно, но въпреки това я оставяме с минимална редакция, защото е важно да се съхрани автентичността на отговорите, които Учителите дават. И ако изглежда необичайна, че питам и ми отговарят на български, че отбележа, че връзката е телепатична, а телепатията борави със смисъл и значение, които аз предавам, доколкото мога на майчиния си език. Казвам „доколкото мога“, защото тази задача е особено трудна.

?  Как е възникнал животът на Земята? Има ли връзка с Царичина и ако да – каква?

Животът на Земята възникна след създадена симулация при нас, която позволи заселващ се живот на вашата планета. След тази симулация бе пренесен живота на планетата ви. Бе създадена ситуация за начало и развитие на живот в различни прояви, което ще рече различни видове пулсиращи животи: хора, както ги наричате вие, животни, както определяте животинския свят и природни дадености, които с течение на годините се променят в съгласие с вашето съществуване на Земята. Защото, когато има чисто биологически обмен на енергия, той променя и природата, и околния свят, съществуващ и обслужващ вас. Всичко живо на Земята пулсира в трептене, което с повлиява и разпространява съобразно енергийното трептене на планетата ви.

Един от първите хора, които са се появили на Земята, е живял на мястото, наречено сега Царичина. Неговият скелет е доказателство за първия прототип на човек, започнал да живее на планетата Земя, но такива скелети могат да бъдат открити и в австралийските пустини, и в Нова Зеландия, и в Южна Африка. Те говорят за това, че човешкият образ има своята идентичност и е различен от скелетите животински.

Трябва да се знае, че всичко е привнесено като цяло от нас и началото на разумния живот е поставено от нас. При вас това начало се измерва с милиони години, но като галактическо измерение то е много малко като време.

?  Каква беше мисията на космическия кораб, приземил се в Царичина? Взет ли е т. нар. „скелет“ и ако да – от вас ли?

Кацането на космическия кораб е част от плана за доказването на нашето съществуване, за това, че се работи сериозно и че не сме измислица на луди военни. Това бе целта на кацането от една страна, а от друга страна – да се вземе земен материал, за да се анализира от нас. Например, каква по вашему казано е възрастта на земната кора, колко е здрава енергийната сглобка на ядрото ви, от което зависи доколко може да устои вашата планета на катаклизми вътрешни и външни. Някой ще каже: „Как така от малкото материал, взет от Царичина, може да се получи толкова информация?“ Може, отвръщаме ние, защото притежаваме технологии, чрез които можем да направим този анализ. За нас това кацане бе един близък контакт помежду ни, част от експеримента за обща работа между нас и вас, хората.

Скелетът не е взет, защото на нас той не ни е потребен. Той е нужен на вас, но казвам, нужен дотолкова, че като артефакт да докаже заселването с хуманоиди на вашата планета. И че вие не сте от нищото създадени същества, които от плазма са станали маймуни, а после постепенно и хора. За нас, и за вас най-важен е експериментът с общата ни работа.

Това може да помогне много и занапред в начинания общи между нас и вас. На Земята има много сложна ситуация, при която ако се използват нашите възможности може бързо да се неутрализират негативните фактори, които влияят на вашия живот.

?  Може ли да обясните по-подробно как е създаден първия човек на Земята, който се свързва с Царичина?

Планетата ви съществуваше чрез пулсиращо ядро, което ни даваше информация, че за да бъде активна като структура, тази планета трябва да има и биоенергия – пулсиращ живот. Вземайки от тази земя енергия, чрез симулационни системи, ние създадохме материал, наречен ДНК и РНК структура, която поставена в определени условия енергийно създаде „човешки индивид“, както вие го наричате. ДНК и РНК са енергийната решетка, въз основа на която се гради живия организъм.

Тази структура съществува в цялата вселена, но за всяка биосистема тя има своята индивидуалност. Всичко зависи от биосредата, в която живеят индивидите. Тяхната приспособимост на оцеляване и движение зависи от клетъчната спирала. Тъй че ДНК и РНК са част от общата Вселена, но на Земята имат и своя собствена отлика. Затуй казваме, че сме създали живота ваш на база устойчивост в земни условия.

След това се появяват и животинските видове. Представете си го като един много голям като мащаб Церн, в който се работи и сега. И продължавам. Така създаден човешкият индивид бива пренесен на планетата Земя и оставен да живее на нея. Оставяйки го ние не го изоставяме, а проследяваме, контролираме и движим развитието му. Туй е много кратък вариант за началото на живота на планетата ви. Но трябва да се знае, че живот има и на други планетарни системи – там където има пулсиращи ядра.
Зная, че тук отново ще има опоненти за това начало, за което говоря, но в старите ваши писания можете да откриете много информация между редовете за това, което ви казвам. И във вашата библия ще откриете също така информация. Също и в съвремието – това, което се работи в Церн, какво е…?

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional