Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Астероиден пояс. Останки от разрушената планета Фаетон.Произлизаме от двуполовия човек
от планетата Фаетон.

? Кога е началото на човешката раса? Скенирането, което прави Ели има ли връзка с човека в Царичина?
– Скелетът в Царичина носи информация, енергийна и материална за съществуването на първия тип човек, който е живеел и се е преселил на тази планета Земя. Скенирането сега от Ели на човешката материя  чрез нейния сензитив и мозъчна изостреност – това скениране е органово и е различ­но от човешкия скелет в дълбочината на Царичина. Така че не може единият разказ, едното скениране да бъде съизме­римо с другия разказ и скениране. Това са две различни неща.

? Как може да се свърже преселението от планетата Фаетон с митологията? Това ли е Ной или е друг негов предшест­веник?
– Ной се приема като първият тип човек, заселил се на таз земя. Да, това е пришелецът, който е дошъл от другата земя.

? Значи ли тогава, че Енох, който пише книгата преди Ной, е бил на онази взривена планета Фаетон?
– Той е един от бащите на децата, които са дошли на таз земя, но не бих казал, че той е написал тази истина, съхранена във времето по паметен път. Тя е записана от децата му, т.е. Ной и другите, защото Ной не може да се приема като един човек, а трябва да се възприема като група от хора, които са се заселили на таз земя и те са носили в себе си идентичните материални белези на хората, живеещи на разпадналата се планета. За Ной, в частност, може да се разбира и индивидът, съхранен в Царичина.

? Може ли да се каже, че тук, на Земята, е съществувал примитивен живот, на примитивни организми, преди да се населят тези хора от чуждата планета?
–  Примитивен живот е съществувал, тъй като самата климатична даденост на планетата Земя позволява развитието на различни биоорганизми. Но възраждането им, или изграждането на животински и твърде разнообразен растителен свят се налага след преселването на двуполовия човек от планетата Фаетон. Те са успяли, идвайки тук, да създадат животински свят, който им е бил необходим, и са облагородявали и растителния свят, говорим флора, фауна, за да могат да се изхранват. Но не само за изхранването, а и за туширане на слънцегреенето. Всичко това в компактност е бил необходимо за тяхното пренастройване и пререгулиране на организма им към тази среда на живот.

? Фактически раят, познат от Адам и Ева, е бил на друга планета? На планетата-майка Фаетон ли е бил?
–  Раят също може да се приеме като символика, ето сега – вие живеете на земя, на която имате къщи, коли, храна, удоволствия всякакви и изведнъж разбирате, че настава хаос, катаклизъм, при който планетата ви ще се взриви на хиляди частички и вие трябва неминуемо да напуснете тази планета и да отидете там някъде в необятното, където съ­ществува друга земя, на която едва ще можете да оцелеете материално, като плът и кръв. Е, питам, преселвайки се oт тази планета, в която имате удоволствия, сигурност и всич­ко, което един нормален човек приема за начин на същест­вуване, се пренесете на друга планета, където няма нищо, тогава сравнявайки ги, кое е раят?

? Следователно райската градина, Потопът са реални съ­бития, останали в човешката памет?
– Да, туй са реални неща, предадени в алегория, за да се разберат и възприемат и от най-неукия човек. Тази ваша книга също трябва да бъде написана така, че всеки, който я отвори да съзре в нея живота на Земята. А тези, които имат по-развит интелект да открият зад привидната й простота по-значимата истина, която е закодирана в нея. Това ви е добре известно.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional