Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

За Атлантската цивилизация

? Говори се за цивилизация Атлантида, която е живяла върху земна площ, изменила с времето. Къде се е намирала тази цивилизация, географски погледнато?
– Надясно от континента Африка. Ето това е континен­тът Африка. Това е издатъкът на континента и от него, ако прокараш линия, леко завъртяна, се получава прав ъгъл. Една част от сушата е потънала дълбоко в океана, а другата дава граничност на континента под права линия. Пак посочвам това е издатината на Африка и от нея се тегли линия надолу, след което се изправя чертата и се тръгва под прав ъгъл. Са­мият ъгъл, това пространство е вода, а остатък от сушата е правата черта, която граничи с океана и дава началото на новия континент. Искате ли още един път последно да пока­жа? Граничната зона между двата океана. Там трябва да се открият твърде много доказателства на дъното на океана.

? Можем ли да предположим, че Атланската цивилизация е била високо развита? Може ли да се съизмери духовно със съвременната цивилизация?
–  Раздели въпроса.

? Можем ли да предположим, че Атлантската цивилизация е била високо развита?
– Да, на много по-високо ниво от това, което сте дос­тигнали сега.

? Това е изключително интересно. Атлантите познавали ли са електричеството?
– Да, но светлината или както ти каза електричеството са били конструирани по друг начин. Подобно откритие е направил и Никола Тесла, за което неслучайно е бил убит и лабораторията му е била изгорена. Потърси информация и ще я намериш.

? Тесла е открил радиото. Искате да кажете, че Атлантите са познавали радиото, движението на електромагнитните въл­ни, и са могли да ги управляват и използват, да получават об­рази, слово …?
– Те са имали и много по-сложни умения. Но всичко, което е изобретил Тесла, не точно изобретил, защото вече знаете, че информацията никога не се губи, тя се съхранява и препредава, зависи от източника, който поема и транс­формира информацията, така и Тесла е направил своите преоткрити открития, но те не са били възприети за време­то, в което той е живял. Затова е бил унищожен. Затова е било унищожено и всичко, което той е приел като информа­ция в своята лаборатория.

? Никола Тесла е достигнал до откритие, при което свет­лината се получава по друг начин? Вие казахте, че Атлантите са получавали светлина по друг начин?
– Да, като се впрегне природната енергия, концентри­рано излъчена като тип светлина. Тя е много по-, коя ли дума да използвам, по-икономична, по-силна и по-лесно усвоима. Без да създава вреда за околната среда, което сега вие твърде злостно правите.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional