Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Колелото на съдбатаНачалото. Кои са те? Акаша

 Добър вечер. Кои сте Вие? Моля представете се, разкажете ни нещо за Вас.
– Ти навярно искаш да се докоснеш до нашия образ и да научиш точното ни име. Но, разбери, човече, че който се е проникнал дълбоко в мисълта, той не съдържа тяло, образ, име, защото те са носители само на ниското ниво. Аз, или ние, както искаш го приеми, нямаме тяло, образ и име. Ние сме само еманация, само Учители. Туй е цялата истина и в тайнство тя е завладяна. Ако някой от нас ти се представи с име или образ, тогава бъди сигурен, че ти се внаждаш духом в по-ниското ниво. А когато контактуваш с мене, помни и ме наричай „Учителю„. Единствено с цвят сме отличени ние и той е във виолетовия отенък. Туй е, което можеш да полу­чиш като визуална представа за нашата същност.

? Вие самите Акашеви записи ли сте, или сте Учители, които са в състояние да черпят информация от Акашевите за­писи?
–  Аз, или ние, както искаш го приеми, сме част от частта, която съхранява Мъдростта, що е от вековете и за вековете. И тази необозрима информация е наречена с име­то „Акаш“.

? Може ли да приемем, че вие сте тези, които обработват и подреждат информацията в Акашевите записи?
– Ние сме тези, които пазят информацията, съхраняват я и я подават само тогава, когато е нужно това, и само тога­ва, когато човешка мисъл се докосне до нас, което е твърде трудно, случва се рядко и е невъзможно да се осъществи във всеки опит и контакт.

? Защо се свързахте с нас? Защото Ели е интелигентен проводник и улавя вашите трептения или защото знанията, които споделяте с нас, вече трябва да се знаят на Земята?
–  Не защото Елисавета е Елисавета, а понеже нейната проводяща трансмисия е твърде чиста и позволява да преминава информация, която не се облепя и затлачва през своя път с вторични, лъжливи изменения. А то е много важно, когато трябва да се знае истината, защото вие сте неуки и всяка информация от „отвъдното“ приемате за истинност, така се обърква вашето познание. За туй ти казах, приемай информацията за чиста, когато този, който я предава не говори за планета, име, образ, тяло. Запомни го добре, за да пресяваш информацията занапред и да разбираш ясно що е истина и що е неистина. Това не е игра на духовете от по-ниските нива, които провокират вашето съзнание. Туй е тип учение, нагласа, нужни на вас, людете, за да се осъзнаете и разберете къде и как стоите, как трябва да разбирате живота. Още сте твърде неуки, още прохождате в тази материя. По тази причина ви казвам – трябва да пресявате истината от неистината, ако искате да бъдете в по-високо ученическо ниво. Туй е имал в предвид в книгата „Пътят на душите“ нейният създател.

? Можем ли да предположим, че човечеството преминава в нова фаза на развитие с превес на духовното над материално то?
-Да.

? В предишен разговор споменавате, че ни виждате. Нашата аура ли виждате, или ни възприемате като физически същества?
–  Ние ви възприемаме като цветово трептение, което обуславя материалната ви същност. Мисля, че за това сме говорили в предишни разговори, че вашата материя е вид светлина, крехка, едва трепкаща светлина, която ние съзираме и чрез нея успяваме да ви намерим.

? Наблизо до Земята ли са Акашевите записи?
–  Не.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional