Изтегли Adobe Flash player
Температура -
Дървени джакузита за градината

Интересно за личността на Исус ХристосЕдин поглед във времето на Исус Христос

Този откъс е от книгата на Глен Уилистън и Джудит Джонстън „Стъпки по пясъка на времето. Духовно израстване чрез познание на минали животи.“

В една регресия един от субектите на име Доли направи няколко спонтанни коментара за живота на Христос и през следващия сеанс аз продължих да й задавам въпроси по същата тема. Информацията идва от гледната точка на висшата същност на Доли

Какъв е въпросът?
Исках да знам повече за това, каква личност е бил Христос. Самият Христос ли е бил разпнат, или са го подменили с друг човек?
Той е бил човек и наистина е умрял на кръста.

Тази личност, която е известна от Библията ли е била разпната?
Същата.

Значи той е бил човекът, който е ходел по улиците, но­сейки кръста?
Не, не е носил кръста, но е бил разпнат на кръст. Огромни преувеличения се разказват. Други са носили кръста.

Развеждан ли е по улиците да го видят всички?
Ходел е сам. Ходел е към смъртта си.

И не са разпнали негов заместник? И именно личност­та Христос е проповядвала?
Именно Иисус от Назарет.

И той е бил разпнат заедно с двамата крадци?
Били са повече от трима души.

Тези, които са го разпнали, не са го признавали за Бо­жи син?
Не.

С какво е бил различен от нас, останалите?
С вярата му в себе си и в Бога. С познанието за същност­та си. С вярата му в силата, която носи в себе си. Кога­то той идва на Земята, човекът е бил жалка фигура. Той показа какъв може да стане човек.

Фактически той е могъл да прави много чудеса заради вярата в себе си и вярата в своя Бог… или и тези неща са преувеличени?
Силата за лекуване съществува. Съществувала е тогава у него, съществува и досега. Вярата му е лекувала.

Но, за неговия живот има много легенди, нали?
О, твърде много.

Ако се абстрахираме от всички легенди и изкривена ин­формация за него, остава все пак една личност, която стои по-високо поради вярата си в Бога и в себе си, ко­ято е била по-голяма отколкото у който и да било друг човек, живял някога. Само поради силата на вя­рата и нищо друго?
Не задължително по-голяма отколкото на който и да би­ло друг, но по-голяма от вярата на повечето хора, живе­ли някога. Той не е единственият, който е вярвал в себе си и в своя Бог. Той е пример, хубав пример.

Наистина ли се е надигнал от мъртвите на сутринта на третия ден?
Тялото е останало. Духът се е издигнал.

Защо тялото не било намерено в пещерата?
Било е отнесено от онези, които са го разпнали.

Какво са направили с тялото?
Унищожили са го.

Учени и изследователи твърдят, че Иисус сам е плани­рал собственото си разпване на кръста. Че, Тайната вечеря всъщност е била част от цялостен план, кулми­нацията на който било разпването. Планирал ли е на­истина собствената си смърт, създавал ли е съзнателно събитията, които да доведат до разпването му?
Да.

С други думи, той не е бил просто жертва на обстоя­телствата на своето време?
Той е създавал обстоятелствата в своето време.

Разбирам. Юда действително ли е бил предател?
[Бързо] Не.

Би ли могла да обясниш това?
Дали са му сребро под фалшив претекст. Платили са му, а всъщност той въобще не е мислел, че му се полагат па­ри. Искал е да направи някои неща за Христос, които обаче той е нямало да приеме.

Какво е искал да направи за Христос?
Искал е Той да стане известен навсякъде, не само в него­вата родина.

Всичките му последователи ли са вярвали, че Той е син Божи?
Накрая.

Иисус искал ли е ние да вярваме, че тялото му се е на­дигнало от гроба?
Не.

Значи това е част от легендата?
Да.

Как всъщност е изглеждал Христос?
С бяла кожа. Косата му е била светлокестенява, почти златноруса, а брадата му е била с по-тъмен цвят. Бил е доста висок, слаб, строен. Очите му са били светли, но не сини, нито зелени, нито сиви —  комбинация от всички нюанси.

Описанието ти изглежда много различно от онова, което човек очаква предвид расата и културата, от които произхожда.
Точно така. Много различно.

Пряко от майка си и баща си ли е наследил тези черти?
Като всички нас.

Значи родителите му също са били със светла кожа и светли коси?
Точно така. По-скоро баща му.

От много ранна възраст ли е знаел призванието си Христос? Имал е вътрешното убеждение за това как­во му предстои?
От много малък.

И към края е помагал на хората и е разпространявал Божието слово?
Това е бил животът му.

И е пренебрегнал всички лични нужди?
Опитал се е.

Има ли още нещо, което би искала да ми кажеш, да поясниш за личността на Христос?
Той е бил ЧОВЕК. Отдаден на мисията си, доверяващ се, обичащ човек.

Поставяш ударение на ЧОВЕК?
Да.

Tyxo брояч Valid XHTML 1.0 Transitional